om arbetsintegrerande socialt företagande

Ryggraden i sociala företag är delaktighet och medbestämmande. De bidrar till ett arbetsliv som passar fler. Här kan man arbeta 100 procent av sin egen förmåga.

Tips och inspiration om hur företag och organisationer kan handla av sociala företag.

Om socialt företagande utifrån Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och kommunernas perspektiv,