om arbetsintegrerande socialt företagande

Köp av tjänster och varor

Här kan du läsa om hur köp av tjänster och varor påverkas och regleras av LOU - Lagen om offentlig upphandling, samt av LOV - Lagen om valfrihet. Läs till exempel om hur LOV fungerar som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamheter.

Flertalet sociala företag är leverantörer till offentlig sektor av till exempel arbetsträning, praktik, sysselsättning mm men också av tjänster som fastighetsskötsel, catering annat som behöver utföras inom en kommuns verksamheter. Det är genom att sälja tjänster och/eller produkter som ett företag överlever och kan utvecklas. Det gäller naturligtvis även sociala företag. En kommun eller myndighet som vill stimulera mångfald av leverantörer och skapa förutsättningar för att sociala företag ska kunna överleva och skapa arbetstillfällen kan använda upphandling så att man ger förutsättningar för företagen att delta i anbudsgivning.

Det handlar om sociala kriterier/hänsyn, storlek (volym) på uppdraget, anbudstider och en öppenhet för att det finns olika sätt att utföra tjänster på.