om arbetsintegrerande socialt företagande

Driva

Det första man tänker på när det handlar om att driva företag är väl den dagliga verksamheten. Att producera och leverera de produkter och tjänster som är grunden för företagets finansiering och överlevnad. Att organisera det på ett sätt som skapar en god arbetsmiljö, utveckling för medarbetare och goda relationer till kunder och samarbetspartners.

Självklart är det också det viktigaste för företaget att produktionen fungerar och att medarbetarna utvecklas. Men samtidigt ställer samhället en hel del krav som gäller företagets löpande administration och förhållande till omvärlden. Det mesta av detta gäller alla företag oavsett företagsform och bransch.  

Arbetsuppgifter som handlar om företagets löpande drift är till exempel:

  • Fakturering, betalningar och bokföring
  • Räkna ut och betala moms, skatt och arbetsgivaravgifter
  • Anställa, betala löner, ha medarbetarsamtal mm
  • Kvalitetssäkring och uppföljning

Har företaget anställda med stöd från Arbetsförmedlingen och/eller arbetar med rehabilitering, arbetsträning, sysselsättning mm på uppdrag av Arbetsförmedlingen eller kommunen tillkommer ytterligare arbetsuppgifter. Det kan handla om rapportering av insatser, rekvirering av ersättning, förhandling av lönestöd mm.

Under fliken Stöd för de som driver hittar du länkar till information och rådgivare mm som kan underlätta för er som företagare.

Affärssamverkan mellan sociala företag

Att samverka med andra företag kan stärka den egna affärsidén och utvecklingen i företaget. Under fliken Affärssamverkan kan du läsa mer om olika modeller för samverkan mellan just sociala företag.